Folkdans

När det gäller folkdans kan man definiera dessa danser som det som dansades i mitten av 1800-talet eller ännu tidigare, danser som tillkommit genom tradition eller som landsbygdens befolkning dansat.

Om man går tillbaka till de danser som fanns på medeltiden var det ringdansen och långdansen som var aktuella då. En annan modell av folkdans var den som män brukade dansa, ofta var de två och de dansade som om de skulle slåss. Här kommer några exempel på de vanligaste folkdanserna:

Polska – som namnet vittnar om så har denna dans sin härkomst från Polen. Att dansen kom till Sverige beror på att kung Johan III gifte sig med en prinsessa från Polen och när den polsk-svenske kungen Sigismund flyttade till Sverige, flyttade polacker till Sverige och därmed kom polskan till Sverige.

  • Schottis – dansen har troligen sitt ursprung från Skottland, det låter så på namnet i alla fall. Till Sverige kom dansen i slutet av 1800-talet.
  • Hambo – är en folkdans som kommer från polskan.
  • Vals – denna dans har sitt ursprung under 1500-talet där den dansades i det spanska och österrikiska Habsburgska hovet. Detta var en äldre variant av vals, den moderna valsen kom till under 1700-talet och dansades i de tyskspråkiga länderna.
  • Snoa – namnet kommer från 1900-talet, och i Sverige blev den populär som gammeldans så sent som under 1970-talet.
  • Mazurka – härstammar från Polen och är numera deras nationaldans, i Sverige blev den en populär sällskapsdans på 1800-talet.

När det gäller ordet folkdans är det en sorts traditionella danser som dansas lite olika beroende på var du bor och vilken social bakgrund du har. Dansarna bär ofta folkdräkter när de dansar och dräkterna ser olika ut beroende var du bor.

Folkdans finns i olika länder, inte bara i Sverige, utan i de flesta länder och de har sina egna traditionella folkdanser och även olika kläder.